• Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Zvonenia

   Sobota 2. 7. 2022
   • Prezentácia našej školy

   •  

  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
   • ZDRAVIE NA TANIERI projekt

   • Základná škola Komenského 959, Senica patrí medzi úspešných žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku na rozvojový projekt MŠVVaŠ SR Zdravie na tanieri 2019, ktorý realizovala počas jesenných mesiacov šk. roka 2019/2020.

    Na realizácii projektu sa podieľali: vedenie školy, ekonómka školy, triedni učitelia, učitelia techniky, informatiky, vychovávateľky ŠKD, vedúca a zamestnanci školskej jedálne, ostatní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia, pozvaní hostia a všetci žiaci školy.

    Viac:  Zdravie_na_tanieri

    Prezentácia: Zdravie_na_tanieri

     

     

   • Motto školského vzdelávacieho programu

   • Veľké ideály nepotrebujú len krídla, ale tiež vhodný terén, z ktorého by mohli vzlietnuť.

    E. Hemingway

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 959, Senica
   • riaditel@dvojka.sk
   • novakova@dvojka.sk
   • novakova@dvojka.sk
   • +421 034/6512677
   • Komenského 959 905 01 Senica Slovakia
   • 34028226
   • 2020958379
   • riaditel@dvojka.sk tel. +421905908403
   • zastupca@dvojka.sk tel. +421/34/6546091
   • zastupca@dvojka.sk tel. +421/34/6546091
   • mzdove@dvojka.sk tel./fax +421/34/6512677
   • ekonom@dvojka.sk tel./fax +421/34/6512677
   • jedalen@dvojka.sk +421948377559
   • vychovnyporadca@dvojka.sk tulak@dvojka.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje